Văn khấn mùng 1 hàng tháng năm 2022

Văn khấn mùng 1 hàng tháng năm 2022

0 Comments

Theo phong tục lâu đời, các gia đình đều sắm sửa hương hoa, lễ vật để cúng mùng 1. Nhằm mục đích cầu may mắn, bình an trong tháng mới cho các thành viên trong gia đình. Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về những bài văn khấn mùng 1 hàng tháng tại nhà, cửa hàng và chùa.

Văn khấn mùng 1 hàng tháng
Văn khấn mùng 1 hằng tháng được sử dụng nhiều

Ý nghĩa của việc cúng bái vào ngày mùng 1 hàng tháng

Theo quan niệm từ lâu đời của người Việt Nam thì ngày mùng 1 được gọi là ngày sóc. Nghĩa của từ sóc chính là sự khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 hằng tháng là ngày bắt đầu của tháng nên được gọi là ngày sóc. 

Người Việt ta coi ngày mùng 1 và 15 hằng tháng là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày này còn có ý nghĩa là “Cát tường” nên khi xem ngày tốt xấu sẽ thấy nó là ngày tốt nhất trong tháng. Các gia đình có thể cúng vào mùng 1 hoặc cúng vào chiều ngày 30 hàng tháng đều được.

Những lễ vật cần chuẩn bị để cúng vào ngày mùng 1 hàng tháng

Trong các ngày mùng 1, ngày rằm các gia đình thường chuẩn bị thêm các lễ vật để cúng tổ tiên, thổ công để cầu may. Lễ vật cần chuẩn bị để cúng vào ngày mùng 1 hàng tháng gồm:

  • Hương hoa
  • Bầu rượu
  • Nước
  • Hoa quả.

Văn khấn mùng 1 hàng tháng thổ công được nhiều người dùng

Trước khi gia chủ cúng gia tiên thường sẽ cúng thổ Công trước. Dưới đây là bài văn khấn thổ công vào ngày mùng 1 hàng tháng được nhiều người sử dụng.

Văn khấn mùng 1 hàng tháng thổ công
Văn khấn mùng 1 hàng tháng trong nhà được nhiều người dùng

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (Đồng thời chắp tay vái lạy 3 lần)

Con xin lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật cùng Chư Phật mười phương.

Con xin kính lạy Hoàng thiên và Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Đông Thần Quân và ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài tiền hậu địa chủ thần tài.

Con kính lạy các vị Tôn thần cai quản ở trong khu vực đất này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại (thôn, xã, huyện): ………

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng … năm …, con xin thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả và đốt nén hương thơm để dâng lên trước án. Chúng con xin thành tâm kính mời các ngài ngài Bản gia Thổ Địa, ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, Chư vị Đại Vương, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Thổ, Ngũ Phương, Phúc đức chính thần cùng các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời giáng lâm ở trước án để chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc được hanh thông. Mọi người trong gia đình được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng và sở nguyện tòng tâm.

Chúng con sắm chút lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn mùng 1 hằng tháng gia tiên

Sau khi cúng xong bên thổ công, gia chủ sẽ cúng đến bên bàn thờ gia tiên. Trong văn khấn mùng 1 hằng tháng trong nhà, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bài văn khấn mùng 1 hàng tháng gia tiên được nhiều người sử dụng dưới đây.

Văn khấn mùng 1 gia tiên
Văn khấn mùng 1 gia tiên được nhiều gia đình dùng

Nam mô A Di Đà Phật!  

Nam mô A Di Đà Phật!  

Nam mô A Di Đà Phật!  

Con xin lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật cùng Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Hoàng thiên Hậu Thổ cùng với chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa và ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy các vị Tổ tiên, Hiển khảo và Hiển Tỷ cùng chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ vẫn còn sống thì thay bằng Tổ Khảo và Tổ Tỷ).

Tín chủ (chúng) con là:……  Ngụ tại (thôn, xã, huyện):……

Hôm nay là ngày mùng 1, tín chủ con nhờ ơn của đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ. Chúng con xin thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả và thắp nén hương dâng lên trước án.

Chúng con xin kính mời các vị bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch và Tài thần. Con cúi xin các ngài giáng lâm trước án để chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con xin kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ cùng chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin các ngài thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chủ chúng con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài và gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành kính lễ trước án, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Xem thêm:

Năm 2023 năm con gì? Mệnh nào và hợp tuổi nào?

Mệnh kim hợp xe màu gì thu hút nhiều may mắn, tài lộc

Văn khấn mùng 1 hàng tháng thần tài

Đối với các cửa hàng kinh doanh, gần cửa luôn có bàn thờ thần tài và thổ địa để mong làm ăn thuận buồm xuôi gió, rước lộc về nhà. Dưới đây là văn khấn tại cửa hàng mà nhiều người áp dụng.

Văn khấn mùng 1 thần tài
Văn khấn mùng 1 thần tài ở các cửa hàng

Lạy ngài Thành Hoàng bản cảnh, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ cùng gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày và các vị Tiền chủ Hậu chủ.

Con tên là:  …..           niên canh:   ……., ……   tuổi.

Ở tại nhà số  …..     đường    …  quận   ….   tỉnh (thành)   ……  Việt Nam quốc.

Khấn xin ngài Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái, xin chư vị cho con được buôn may bán đắt, vạn sự tốt lành, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng và sở nguyện tòng tâm.

(Khấn xong thì vái hoặc lạy ba cái)

Bài văn khấn mùng 1 hàng tháng tại chùa

Nhiều người có thói quen đi chùa vào ngày mùng 1 đầu tháng để cầu may mắn, bình an cho gia đình. Những không phải ai cũng biết đến văn khấn mùng 1 hằng tháng tại chùa. Vậy nên chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bài văn khấn ở dưới đây.

Văn khấn mùng 1 khi đi chùa
Văn khấn mùng 1 khi đi chùa

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật và các vị Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng  ….   năm Nhâm Dần.

Tín chủ con là (Họ tên): …………. Ngụ tại ( thôn, xã, huyện): ………………………

Cùng toàn thể gia đình xin thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa (tên chùa) …….. để dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy ngài Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Vô thượng Phật pháp, Mười phương chư Phật, Quan âm Đại sĩ và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng đã nặng nề, si mê lầm lạc.

Hôm nay đến trước Phật đài xin thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sĩ cùng chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Mong các ngài khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, ngày ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các vị Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc cùng cả chúng sinh đều được thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh an cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bên trên là những bài văn khấn mùng 1 hàng tháng chúng tôi chia sẻ cho các bạn. Hy vọng bài viết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc cúng lên tại gia quy, cửa hàng và lúc đi chùa.

Trả lời